Slide 1Slide 2

Legfrissebb híreink

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

2015-09-25 09:55:11

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

 

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás   kiküldésének befejezési dátuma                                            Közzététel dátuma

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a." nem nyújtott   ilyen típusú kölcsönt.

 

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás   kiküldésének befejezési dátuma                                            Közzététel dátuma

                                                                2015.09.24.                                                  2015.09.25.

 

Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás   kiküldésének befejezési dátuma                                            Közzététel dátuma

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a." nem nyújtott   ilyen típusú kölcsönt.

Közzététel elszámolás megküldésének mellőzéséről

2015-09-17 14:13:47

A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (3a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az alábbiakban felsorolt típusú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában elszámolás megküldésére nem kerül sor abban az esetben, amennyiben a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés, és a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.

 

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

TÁJÉKOZTATÁS a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” felszámolásának jelenlegi állásáról

2015-06-01 12:19:28

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” felszámolója, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek minél pontosabb tájékoztatását, ezért az eljárással kapcsolatban az alábbi közleményt adja ki.

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” felszámolási eljárás 2015. február 13. napján indult, a felszámoló szervezet a PSFN Kft. Jelenleg cégjegyzésre egyedül és ily módon önállóan dr. Réti László felszámoló biztos jogosult, a cégkivonatban a közzétett adatok a Cégtörvény 26. § (2) bekezdésének megfelelően történtek az illetékes cégbíróság által.

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” károsultak hitelezői igényeinek jelentős része beérkezett a felszámolóhoz, ezek feldolgozása időigényes, azonban az ezzel kapcsolatos munkavégzés folyamatos. Ha a feldolgozás lezárul, minden ügyfél igénye visszaigazolásra fog kerülni. Az ügyfelek nagy számára tekintettel kérjük a Tisztelt Ügyfelek türelmét és megértését.
Tisztelettel: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” - tájékoztatás

2015-03-03 08:06:09

Még több hír