Betét

Takarékszövetkezetünk a megtakarítások széles választékát nyújtja ügyfeleinek. Termékpalettánkon megtalálhatók a különböző futamidejű (1, 3, 6 és 12 hónap) lekötött betétkonstrukciók, látra szólóan kamatozó megtakarítási számla, könyves és okiratos betét, illetve a Tartós Befektetési Számla is, így ügyfeleink ki tudják választani a számukra legmegfelelőbb megtakarítási lehetőséget.

Mely esetekben melyik megtakarítási forma a legkedvezőbb Önnek?

Amennyiben már meglévő megtakarítását kívánja gyarapítani és rendelkezik Takarékszövetkezetünknél folyószámlával, úgy Önnek a folyószámla melletti betétlekötés lehetőségét knáljuk.

Amennyiben rendelkezik már félretett pénzzel, de nem kíván folyószámlát nyitni Takarékszövetkezetünknél, ebben az esetben a legideálisabb megoldás Önnek Takarékszelvényünk lehet.

Amennyiben hosszú távon kívánja gyarapítani meglévő megtakarítását, akkor a Tartós Befektetési Számla jelenthet Önnek megoldást.

Amennyiben most szeretne elkezdeni takarékoskodni és rendszeresen félretenni, úgy Önnek a legmegfelelőbb ajánlatunk Tarsoly számlacsomagunk.

Amennyiben deviza megtakarítással rendelkezik, úgy lekötött deviza betétjeinkkel tudja tovább gyarapítani pénzét.

Lekötött folyószámla betétek

Amennyiben a látra szólónál magasabb kamatot szeretne elérni, helyezze megtakarítását lekötött betétbe. Ennek egyetlen feltétele a Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámla, amelyről a lekötés történik. Ügyfeleink eltérő igényeihez igazodva betétjeink különböző futamidővel válaszhatók (1, 3, 6 és 12 hónap). Lekötött folyószámla betétjeink fix kamatozásúak, azaz a kamatlábak a lekötés futamideje alatt nem változnak. Az Ügyfél igényeinek megfelelően választhat egyszeri, illetve ismétlődő lekötést is. Az aktuális kamatmértékek megtekinthetők Hirdetményünkben.

Azon Ügyfeleinknek, akik Takarékszövetkezetünket kizárólag betétlekötés céljával keresik fel, tudjuk kínálni Kedvezményes Betéti Számlánkat. A számla előnye, hogy nincs fix havi díja, se zárlati költsége, se számlavezetési díja. A számla kizárólag betétlekötési célra szolgál, azonban kedvezményes díjazással van lehetőség mind átutalásra, mind készpénzfelvételre. A számla részletes kondíciói megtekinthetők Hirdetményünkben.

Takarékszelvény

A takarékszelvény fix, sávos kamatozású, 3 hónapos lejáratú okiratos betét. A futamidő lejárta után a betét nem kamatozik tovább, de újra leköthető a mindenkori aktuális Hirdetményben meghatározott kondíciós feltételekkel. A Takarékszelvényt természetes személyek válthatják. A Takarékszelvény címletértéke minimum 1.000,- Ft, de tetszőleges (1000-rel maradék nélkül osztható) összegben és ezen belül szabadon választott címletértékekben váltható. A kamatszámításnál a Takarékszövetkezet minden hónapot 30 naposnak tekint, így a betét után a teljes futamidőre legfeljebb 90 napi kamat illeti meg a betételhelyezőt/kedvezményezettet. A Takarékszelvény fix kamatozású (a lejárati időn belül a kamata nem változik) és a kamat mértéke 30 naponként emelkedik. A konstrukció lejáratkor (30 naponkénti tőkésítésekkel) kamatos kamatot fizet. A betét kamatozása a készpénzes befizetés napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon végződik. A betét összege és az addig (napi kamatszámítás alapján) megszolgált időarányos kamat összege bármikor felvehető. Ha a lejárat napja munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első banki munkanapon történhet a tőke és a kamatos kamat kifizetése. A takarékszelvényre történő be-, illetve arról történő kifizetés az ügyfelek számára teljesen díjmentes, így igen költséghatékony megtakarítási forma.

Takarékbetétkönyv

Takarékbetétkönyvben kizárólag természetes személy helyezhet el takarékbetétet. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. A Takarékszövetkezet takarékbetétkönyvet névre szólóan, a rendelkezési jog fenntartásával vagy anélkül állítja ki a betételhelyező(k) részére. A Takarékbetétkönyvben megjelölhető társtulajdonos/kedvezményezett is. A betételhelyező (kizárólag nagykorú betétes) az elhelyezéskor rendelkezhet úgy, hogy halála esetén a takarékbetétet az általa megjelölt kedvezményezett részére kell kifizetni. Az ilyen kitétellel elhelyezett takarékbetétkönyv nem tartozik a betételhelyező hagyatékához.

A takarékbetétkönyvbe történő befizetést és az abból történő kifizetést is a betétkönyvben fel kell tüntetni. Forgalmazni a betétkönyvben csak annak egyidejű bemutatása mellett lehet. Teljes kivét esetén a takarékbetétkönyv megszűnik, a Takarékszövetkezet csak a bevonása ellenébe fizeti ki a benne lévő teljes összeget.

A takarékbetétkönyv elhelyezhető lekötési idő meghatározása nélkül (látra szólóan) vagy előre meghatározott lekötési időre (lekötéssel). Lekötés esetén minden egyes befizetett összegnek az elhelyezés napjától kezdve kell kitölteni a vállalt lekötési időt. A Takarékszövetkezet a takarékbetét után az általa meghatározott, a Hirdetményben közzétett mértékű kamatot fizeti ki. A Takarékbetét kamatozása a befizetést követő napon kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. A takarékbetét után járó kamat mindig a naptári év végéig kerül kiszámításra és minden év december hó 31-én esedékes. Az esedékes kamat összege az esedékességkor tőkésítésre is kerül.

Tartós Befektetési Számla

Tartós befektetési szerződés (TBSZ) olyan hosszú távú megtakarítási formát biztosít a szerződő ügyfélnek, amellyel a számlatulajdonos alacsonyabb adókulcs alkalmazását, illetve adómentességet érhet el megtakarítása hozamán.

Tartós lekötésű betétszámlát nyithat minden olyan belföldi, illetve külföldi természetes személy, aki belföldiként adózik, tehát rendelkezik magyar adóazonosító jellel. Egy Ügyfél, egy pénzintézetben, egy adott évben, egy ilyen számlát nyithat. A számlának egy tulajdonosa lehet, de rendelkező jelölhető meg rajta, illetve a számla örökölhető.

A számla megnyitásának éve az úgynevezett gyűjtő év/felhalmozási időszak, amely a számlanyitástól az adott naptári év december 31.-ig tart. Ez alatt az időszak alatt az Ügyfél a számla megnyitását követően bármikor befizethet és leköthet, de kifizetést nem kezdeményezhet (részösszeg és kamat sem vehető fel), ellenkező esetben a számla megszűnik.

A 3-5 éves lekötési időszak a gyűjtő évet követő év január 01-jén indul, ebben az időszakban a számlára befizetés nem teljesíthető, valamint kifizetés (részösszeg és kamatok sem) továbbra sem kezdeményezhető a számla megszűnése nélkül, ez alól kivételt jelent a 3. év végén előre meghatározott időpont.

A harmadik év végéig (gyűjtőévet is beleértve) a számláról kezdeményezett kifizetés esetén a számla megszűnik és ez esetben az Ügyfél a kamatadó teljes összegének megfizetésére kötelezett.

A harmadik év végén előre megjelölt időpont (ez feltehetően az utolsó munkanap)  tulajdonképp "fordulópontot" jelent a TBSZ számla "életében".

Egyrészt, amennyiben a számla "megéri" ezt az időpontot az Ügyfélnek kivét esetén kedvezményes adót (10%) kell megfizetnie a betétlekötés során elért kamat után a kivett összeggel arányosan. Másrészt a termék "életében" itt nyílik egyedül lehetőség arra, hogy a számláról kifizetést kezdeményezzenek, úgy hogy az nem jár együtt a számla megszűnésével.

Amennyiben az Ügyfél nem kíván kifizetést kezdeményezni, illetve betétlejárata sincs - tehát a számlával kapcsolatban nem kíván rendelkezni - nem kell ezen a napon megjelennie a Takarékszövetkezetnél.

A negyedik év első napjától az ötödik év végig a számláról kezdeményezett kifizetés esetén a számla megszűnik és az Ügyfél 10% kamatadó megfizetésére kötelezett.

Amennyiben a számla megéri az 5. év végét, az automatikusan megszűnik és az Ügyfél teljes mértékben mentesül a kamatadó fizetés alól. Ebben az esetben az Ügyfélnek a következő év első munkanapján, vagy ezt követően kell rendelkeznie a számlán elhelyezett pénz sorsáról (akár egy új TBSZ számla keretében).

A kamatadó megállapítása, bevallása és megfizetése az Ügyfél feladata, a pénzintézet által kiküldött igazolás alapján.

A TBSZ számla előnyei:

 • legfontosabb előnye a kamatadó kedvezmény, - mentesség elérése;
 • olyan konstrukció, amely hosszú távú gondolkodásra ösztönöz, úgy hogy közben kedvezményeket is nyújthat;
 • amennyiben a számla a lejárat előtt megszűnik, nincsenek plusz költségek, csak az egyébként is megfizetendő kamatadót kell az Ügyfélnek teljesíteni;
 • amennyiben a számla megéri az 5. évet az Ügyfélnek nincs teendője a kamatadóval kapcsolatban.

A termék kamatairól az alábbi Hirdetményben olvashat bővebben.

Tarsoly Megtakarítási Számlacsomag (A termék forgalmazása jelenleg szünetel)

Megtakarításra, gyűjtögetésre szolgáló „folyószámla”, lakossági ügyfelek részére!

Kamatozása: Sávos alapkamat+Jutalom kamat. A z alapkamat az MNB alapkamathoz kötött látraszóló kamat, amely a számlán levő összegtől függően alakul. A jutalom kamat a számlán elhelyezett összeg havi növekedésétől függ. A kamatjóváírás havonta a hó végi zárással, a kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik.

A betéti kamat a Magyar Nemzeti Bank alapkamatához igazodik oly módon, hogy az így elérhető legalacsonyabb kamat 1,00%, az elérhető legmagasabb kamat 5,85%. 

Számla feltételei:

 • A számlát 18. életévét betöltött természetes személy nyithatja, egy ügyfél egy Tarsoly megtakarítási számlával rendelkezhet.
 • A számlanyitáskor elhelyezendő minimális összeg: 20.000 Ft
 • A számlán levő minimális összeg: 10.000 Ft
 • A számlán levő 1M Ft feletti összegre a lakossági folyószámla látraszóló kamata az érvényes!
 • A számlán „csak” minimális forgalmazás megengedett:  pénztári kifizetés, pénztári befizetés, papír alapú eseti átutalás fogadás, indítás és betét lekötés

A számla pénzforgalmi jutaléka, pénztári jutaléka forgalmazás esetén megegyezik a lakossági folyószámla költségeivel. Számlavezetési díj: 0 Ft!

A számlához kiegészítő banki szolgáltatásként csak SMS szolgáltatás igényelhető, egyéb banki kiegészítő szolgáltatás pl. Netbank, bankkártya, bankszámlahitelkeret stb. nem igényelhető.

A Tarsoly számlacsomaghoz tartozó további kedvezmények, a termék előnyei:

 • Nem kötődik bonyolult teljesítési feltételekhez, pl.: csoportos megbízás teljesítéséhez, így rugalmasan alkalmazkodik az Ön igényeihez!
 • Kiemelt látraszóló kamatot biztosít, mely kamat a hónap utolsó napján a számlán automatikusan jóváíródik.
 • Folyamatos megtakarításra, gyűjtögetésre ösztönöz.
 • Egyéb számla (folyószámla) nyitása nem feltétel. Amennyiben a Tarsoly megtakarítási számla mellett folyószámlával rendelkezik az ügyfél további kedvezményként a folyószámla számlavezetési díjából 100 Ft engedményt biztosítunk.
 • A Tarsoly megtakarítási számlacsomag számlavezetési díja: 0 Ft
  • A számla mellett betétlekötési lehetőséget biztosítunk, kiemelt évi kamattal, így a már összegyűjtött „pénzét” tovább gyarapíthatja (betétlekötés esetén a mindenkori hirdetmény szerinti (nem új, akciós!) kamatok az érvényesek).
  • A számla havi fix költséggel nem rendelkezik, így fenntartása díjmentes.
  • A számla sávos kamatozású, így nagyobb elhelyezett összegre magasabb kamat jár.
  • Rendszeres megtakarítás esetén prémium kamat is elérhető, ezzel még magasabb kamatjövedelemre lehet szert tenni.
  • Rugalmas, hiszen pénzéhez az Ügyfél bármikor hozzáférhet kamatveszteség nélkül és az Ügyfél maga határozhatja meg, hogy havonta mekkora összeget kíván félretenni, nem kell előre vállalni semmilyen kötelezettséget.
  • A számlára történő készpénz befizetés és forint átutalás fogadás díja díjmentes.

Kiknek kínál megoldást a termék?

 • Akik váratlanul felmerülő kiadásaikra tartalékot kívánnak képezni.
 • Akik rendszeresen kis összegeket szeretnének megtakarítani.
 • Akik nem tudják előre, hogy megtakarításukra mikor lesz szükségük.
 • Akik rugalmas megtakarítási lehetőséget keresnek.
 • Akik lekötés nélkül kívánják  kamatoztatni pénzüket.
 • Akik egy jövőbeni céljának megvalósítása érdekében rendszeresen kis összeget kívánnak félretenni.
 • Akik egyszerűen csak gyűjtögetni szeretnének.

A termék kamatairól, költségeiről bővebb információt a Hirdetményben találhat.

Lekötött deviza betét

Takarékszövetkezetünk nemcsak forintban, hanem euróban, illetve dollárban is kínál betétlekötési lehetőséget Ügyfelei számára. Ennek egyetlen feltétele a Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámla, amelyről a lekötés megvalósul. Ügyfeleink eltérő igényeihez igazodva devizabetétjeink különböző futamidővel válaszhatók (1, 3, 6 és 12 hónap). Lekötött folyószámla betétjeink fix kamatozásúak, azaz a kamatlábak a lekötés futamideje alatt nem változnak. Rugalmas lekötési módozatok közül választhatnak Ügyfeleink, hiszen a lekötés lehet egyszeri, vagy automatikusan megújuló. Az aktuális kamatmértékek megtekinthetők Hirdetményünkben.

Mikor kínáljuk Önnek devizabetétjeinket?

 • Ha deviza megtakarítással rendelkezik
 • Ha a futamidő végén is devizában lesz szüksége pénzére, így kivédhető az árfolyam-ingadozás.
 • Lekötött betét segítségével előre kiszámítható kamatot kíván elérni.

 

Lakossági betételhelyezéssel kapcsolódó hirdetmények

 

 

Magánszemélyek