Elszámolási és forintosítási információk

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Elszámolási kötelezettség teljesítése

 

 

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről

 

Nyomtatványok:

 1. Adatváltozást bejelentő nyomtatvány
 2. Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez
 3. Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
 4. Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor
 5. Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor
 6. Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
 7. Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez
 8. Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban
 9. Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez
 10. Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez
 11. F1 - Jogszabálysértés megállapítása iránti Fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására
 12. F2 - Panasz el nem késettségének megállapítása iránti Fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására
 13. F3 - Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti Fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására
 14. F4 - Jogszabálysértés megállapítása iránti Fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására 2.
 15. F5 - Jogszabálysértő pénzügyi békéltető testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti Fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására

 

 

 

Az elszámolásra, forintosításra vonatkozó törvények, rendeletek